Aktualności

Szkoła Pamięta

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. Jest to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

            W naszej szkole szczególnie pielęgnowana jest pamięć o ważnych wydarzenia i ludziach zasłużonych dla naszej społeczności. W ramach akcji przygotowaliśmy okolicznościową gazetkę ścienną z wypominkami nauczycielskimi. Wspomnieliśmy zmarłych nauczycieli i pracowników, którzy związani byli z naszą placówką.

Uczniowie każdej klasy wraz z wychowawcami udali się do miejsc pamięci narodowej, które znajdują się w naszej miejscowości, o które dbamy i odwiedzamy je: Cmentarz Legionistów, Skwerek Katyński oraz Dęby Pamięci. Uczciliśmy poległych w różnych okresach historii Polski poprzez złożenie wiązanek, zapalenie zniczy, modlitwę oraz wspomnienie o ich dokonaniach.

Pamięć bohaterów uczciliśmy obchodami Narodowego Święta Niepodległości. W naszej miejscowości mają one zawsze bardzo uroczysty charakter i gromadzą rzesze mieszkańców wsi. W Kościele Parafialnym młodzież naszej szkoły zaprezentowała montaż poetycko-muzyczny „Droga do Niepodległości”. Potem odbyła się Msza św. za Ojczyznę w asyście pocztów sztandarowych szkół podstawowych i szkoły średniej, a następnie uczestniczyliśmy w modlitwie przy grobach legionistów na Cmentarzu Wojennym nr 352. Złożyliśmy wiązanki i zapaliliśmy znicze.

W przeddzień Święta Niepodległości uroczyście odśpiewaliśmy hymn Polski. W strojach galowych, z biało-czerwonymi elementami, z chorągiewkami w dłoniach, w uroczystej postawie uczniowie i nauczyciele odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

Wyrazem pamięci o zasłużonych dla naszej Ojczyzny jest udział uczniów w konkursach. Liczna grupa młodzieży uczestniczyła w Biegu Legionisty. Zespół wokalny naszej szkoły zaprezentował się w gminnym konkursie pieśni patriotycznej „Radosna Niepodległości”.

Pamięć o ważnych wydarzeniach i bohaterach pokazujemy również poprzez wykonanie gazetek ściennych w klasach, wystrój szkoły elementami biało-czerwonymi, wywieszenie flagi na budynku szkoły. Uczniowie uczestniczą w lekcjach, w czasie których przypominamy o ludziach i ich czynach zapisanych na kartach historii Polski i naszej miejscowości. Wykonujemy różnorodne prace artystyczne, które zdobią gazetki klas lub prezentujemy je społeczności szkolnej.

Dnia 4 grudnia cała społeczność szkolna odchodzić będzie patriotyczną uroczystość pod nazwą Święto Szkoły, podczas której wspominać będziemy Bitwę Marcinkowicką oraz udział w niej Józefa Piłsudskiego – patrona naszej szkoły.

Dumni jesteśmy z tego, że jesteśmy Polakami, dziękujemy przodkom za ofiarę życia w obronie niepodległości naszej Ojczyzny, oddajemy im cześć i obiecujemy pamięć.

 

 

VII Gminny konkurs Pieśni i Piosenek Patriotycznych - "Radosna Niepodległości"

10 listopada 2023 roku, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu, odbyła się siódma edycja Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „RADOSNA NIEPODLEGŁOŚCI”. Niemal sześćdziesięciu uczestników z siedmiu szkół, z terenu Gminy Chełmiec (Klęczany, Paszyn, Marcinkowice, Rdziostów, Librantowa, Trzetrzewina, Chełmiec) wykonało wiele pięknych i różnorodnych kompozycji. Naszą szkołę w reprezentowały uczennice:

Julita Jędraczka, Wiktoria Mróz, Gabrysia Sowa, Julia Budnik, Zuzanna Dynowska, Magdalena Wójs, Amelia Michalik

Dziewczynki wystąpiły w kategorii zespół wokalny i wykonały dwie piosenki: „Aby ktoś mógł żyć” i „Uwierz Polsko”.

Występy młodych artystów oceniała komisja artystyczna: pani dr Bożena Raszke, pani mgr Grażyna Enzinger. Uczniów do konkursu przygotowała pani Celina Pacholarz.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale oraz drobne nagrody rzeczowe. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Chełmiec – Bernard  Stawiarski oraz  Dyrektor Szkoły – Krzysztof  Groń.

Serdecznie gratulujemy!!!

IV Międzynarodowa Przerwa na Czytanie

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły po raz czwarty brali udział w IV Międzynarodowej edycji „Przerwy na Czytanie”. Najważniejsze cele akcji to promowanie czytelnictwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz pobicie kolejnego rekordu w liczbie osób czytających na przerwach. Finał akcji odbył się 31 października, uczestniczyło w niej 190 osób.

Dzień przed akcją każda klasa przygotowała w swojej sali kącik czytelniczy, w którym były książki, wygodne miejsce do siedzenia oraz wyeksponowane było hasło dotyczące czytania książek. Kącik czytelniczy znajdował się również na korytarzu głównym. Starsi uczniowie czytali samodzielnie. Dzieci z klas młodszych słuchały wzorcowego czytania swoich wychowawczyń, przedszkolakom czytały zaproszone mamy.

Czytaniu książek towarzyszyły inne aktywności uczniów, np. rysowanie ulubionych bohaterów literackich, zabawy w teatrzyk inspirowane baśniami, wykonywanie zakładek do książek, prezentacja bohaterów w formie notatek graficznych. Dziewczynki z klasy 4 nagrały filmik pt. „Lubię czytać książki …”

Dużo radości sprawił dzieciom konkurs na przebranie się za ulubioną postać literacką. Prezentacja stylizacji odbyła się na podczas długiej przerwy. W klasach młodszych można było zobaczyć Królewnę Śnieżkę, Kopciuszka, Roszpunkę. Starsi przebrali się m. in. za Anię z Zielonego Wzgórza, Hermionę z „Harrego Pottera”, Kmicica. Pomysłowość i kreatywność dzieci nagrodziła słodkimi batonikami pani dyrektor, Elżbieta Samek. Klasy, które szczególnie zaangażowały się w akcję „Przerwa na Czytanie”, otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Akcja „Przerwa na Czytanie” była doskonałą okazją nie tylko do czytania książek, ale również do działalności twórczej oraz do rozmów o ulubionych książkach i bohaterach literackich. Po raz kolejny uczniowie przekonali się, że czytanie książek to świetna intelektualna zabawa, która poszerza horyzonty myślowe i sprzyja zacieśnianiu relacji koleżeńskich.

 

Turniej szachowy

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Szachowym „Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Chełmiec”, który odbył się 24. października 2023. w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach. Rozgrywano partie w kategoriach klas 1 – 6 oraz klas 7 – 8. Frekwencja okazała się rekordowa w tym roku, ponad 100 zawodniczek i zawodników. Rozgrywano partie bez podziału na płeć. Nasi uczniowie wywalczyli spory sukces. W kategorii klas 1 – 6 uczennica Maja Froehlich w grupie dziewcząt zajęła drugie miejsce i srebrny medal oraz nagrodę rzeczową. W kategorii klas 1 – 6 w grupie chłopców uczeń Adam Kumięga zajął drugie miejsce i srebrny medal oraz nagrodę rzeczową. W siedmiu spotkaniach wygrali po 6 razy.

Na zakończenie Turnieju przybył wójt, p. Bernard Stawiarski, który wręczył najlepszym szachistom medale i nagrody oraz podziękował młodzieży za wyjątkowo liczny udział w zawodach i pracę włożoną w doskonalenie gry w szachy oraz za popularyzację tej dyscypliny sportu.

Widomski Tadeusz

Próbna Ewakuacja szkoły

Ćwiczenie zachowań ewakuacyjnych wszystkich uczniów i pracowników szkoły miało miejsce 18.10.2023. Tydzień wcześniej podczas apelu szkolnego pan Tadeusz Widomski poinformował uczniów i pracowników szkoły, o planowanej w bliskim terminie ewakuacji osób z budynku szkoły. Przypomniał, czym jest ewakuacja personalna i wg jakich reguł należy ją wykonać, aby odbyła się bezpiecznie.

18.10.2023. o godzinie 10:20 potrójny, długi dzwonek dał sygnał do rozpoczęcia ewakuacji. Poszczególne oddziały klasowe wyznaczonymi wyjściami opuściły zagrożony budynek i zgromadziły się w wyznaczonym miejscu, na parkingu szkolnym. Nauczyciele sprawnie sprawdzili stany osobowe swoich klas, które były zgodne z wydrukowaną listą obecności  p. dyrektor i stanem przed ewakuacją, wg wykazu:

Kl. 1.    15

Kl. 2.    20.

Kl. 3.    18.

Kl. 4.    16.       1 nieobecna

Kl. 5.    21.       1 nieobecna

Kl. 6.    14.       1 nieobecna

Kl. 7.    14.

Kl. 8.    7.         1 nieobecna

oraz nauczyciele, sekretariat i obsługa szkoły. Od momentu alarmu, wyjścia i sprawdzenia obecności upłynęło 1min. 48 sek. Po krótkim podsumowaniu ćwiczenia przez p. Widomskiego, wszyscy rozeszli się do przerwanych zajęć.

Widomski Tadeusz

Ślubowanie pierwszej klasy

W dniu 16 października społeczność szkolna obchodziła niezwykłą uroczystość. Tego dnia uczniowie klas pierwszej zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści zaprezentowali przed zgromadzoną licznie widownią krótki program artystyczny, podczas którego pokazali, czego nauczyli się w szkole od początku września. Nie zabrakło zabawnych wierszy, rymowanek, piosenek oraz tańca. Następnie dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a Pani Dyrektor pasowała każdego z nich na ucznia naszej szkoły. Zapraszamy do galerii zdjęć

Dzień Edukacji Narodowej

16 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Po krótkiej części artystycznej, którą z uczniami przygotowała pani Celina Pacholarz, głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Samek. Złożyła życzenia dla naszych Kochanych Nauczycieli i pogratulowała  nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy otrzymali nagrody Wójta Gminy Chełmiec oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.

Zajęcia w terenie

Zajęcia w terenie - grupa 0 b podczas odwiedzin gospodarstwa państwa Jacaków - obserwacja zwierząt hodowlanych i zmian zachodzących w przyrodzie z nadejściem jesieni. Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Krokowskiej za zaproszenie i pomoc podczas wycieczki.

Bezpieczeństwo na drodze -wycieczka na skrzyżowanie

W ramach realizacji tematyki: Jestem bezpieczny, dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały się na wycieczkę na pobliskie skrzyżowanie. Celem wycieczki było utrwalenie zasad ruchu drogowego, jak również zaobserwowanie zachowania się pieszych i kierowców. Dzieci z uwagą obserwowały ruch uliczny, nazywały pojazdy oraz poznane znaki drogowe.  Poznały również zastosowanie Stacji Kontroli Pojazdów oraz Stacji benzynowej.  Dzieci przede wszystkim uczyły się właściwego sposobu przechodzenia przez jezdnię. Podczas wycieczki przedszkolaki zgodnie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach ubrane były w kamizelki odblaskowe.