Przewodniczący - Kacper Bukowiec

Zastępca - Oliwia Janus