W ramach Rządowego Programu Aktywna Tablica do współpracy międzyszkolnej przystąpiły:

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

  

Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Bieńka w Librantowej

Głównym celem międzyszkolnej sieci współpracy jest  dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami  z innymi nauczycielami przez udostępnienie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć lekcyjnych i terapeutycznych z wykorzystaniem TIK. 

Międzyszkolne działania mają pozytywny wpływ na podniesienie jakości kształcenia i wspomagania uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi. 

 Plan i harmonogram działań w ramach Sieci Współpracy

Spotkanie Sieci Wsółpracy w SP w Rdziostowie

Spotkanie Sieci Współpracy w SP w Marcinkowicach