Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603)   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach przedstawia wykaz ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

 
12 listopada- piątek po 11 listopada
 
7 stycznia - piątek po 6 stycznia
 
2 maja - poniedziałek
 
24 - 26 maja - Egzaminy ósmoklasistów
 
17 czerwca 2021 r. - piątek po Bożym Ciele
 
23 czerwca 2021r. - dzień przed zakończeniem roku szkolnego
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.