Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603)   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach przedstawia wykaz ustalonych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

 
31 października- poniedziałek przed 1 listopada 
 
2 maja - wtorek
 
23 - 25 maja - Egzaminy ósmoklasistów
 
9 czerwca - piątek po Bożym Ciele
 
22 czerwca - dzień przed zakończeniem roku szkolnego
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.