"Laboratoria Przyszłości" - na zajęciach edukacji informatycznej w kl. 2 i 3

 

"Laboratoria Przyszłości" na technice

 

Lekcja informatyki w ramach wydarzeń CODE WEEK - "Konstruowanie z klocków Lego"

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.


Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000 złotych na zakup wyposażenia  w celu budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Ostatnie z zamówionych pomocy otrzymała w dniu 25.05.2022 r.

Pośród wyposażenia pozyskanego w ramach programu „Laboratoriów Przyszłości” znajdują się: drukarka 3D, robot Photon i klocki Lego do robotyki oraz  zestaw sprzętów do fotografowania i filmowania. Pozyskaliśmy również narzędzia  do obróbki drewna i metalu a do przyrządzania potraw m. in. opiekacz, robot wielofunkcyjny.

Uczniowie wielokrotnie już korzystali z zakupionego sprzętu na lekcjach, zajęciach dodatkowych i  na świetlicy. 

W celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy zakupiliśmy apteczkę przemysłową oraz apteczkę szkolną z tkaniny wodoodpornej. Apteczki wykorzystujemy na zajęciach z techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego,  zajęć z pierwszej pomocy i profilaktyki prowadzonej przez pielęgniarkę szkolną. Apteczki przydały się również na szkolnych wycieczkach oraz zielonej szkole.

Korzyści z udziału w programie Laboratoria Przyszłości:

Dla szkoły i nauczyciela:

  • pozyskanie nowoczesnego wyposażenia;
  • możliwość wprowadzania nowych technologii, eksperymentów, ułatwiających przekazywanie wiedzy;
  • wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych;
  • rozwój merytoryczny nauczycieli – szkolenia w zakresie wykorzystywania nowoczesnego wyposażenia.

Dla rodzica i ucznia:

  • okazja do rozwijania zainteresowań uczniów dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
  • połączenie zdobywania wiedzy z przygodą;
  • odkrywanie i rozwój talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych.

Otrzymane z programu „Laboratoria przyszłości” urządzenia, narzędzia i materiały urozmaicają pracę z uczniem oraz uczą dzieci i młodzież nowych technologii, co w zmieniającym się w szybkim tempie świecie jest niezwykle ważne. Czekamy na kolejne pomoce.

Elzbieta Samek

 

 

O programie Laboratoria Przyszłości