OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH 1 CZERWCA 2010 R.

          Dzień Dziecka 2010 roku zapisze się na stałe w historii naszej wsi. Tego dnia w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, które było uwieńczeniem trudnych prac rozpoczętych w 1998 roku. W tym bowiem roku powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach. Zgromadzone przez stowarzyszenie środki pozwoliły na sfinansowanie projektu. W kwietniu 2004 roku Starostwo Powiatowe zatwierdziło projekt budowy i udzieliło pozwolenia na budowę.

Prace przy budowie naszej sali gimnastycznej postępowały w tempie błyskawicznym. We wrześniu 2007 roku rozpoczęto budowę tzw. przewiązki. W niej znajdują się min. cztery nowe sale lekcyjne. Nareszcie mogliśmy zobaczyć całą społeczność szkolną zgromadzoną w jednym budynku.

W maju 2009 roku rozpoczęto budowę upragnionej sali gimnastycznej. Mury rosły „w oczach”. Na wiosnę 2010 roku imponująca sala wrosła w krajobraz naszej wsi. W Dzień Dziecka, tj. 1 czerwca br. świętowaliśmy oddanie sali do użytku dziatwie szkolnej.

         Najpierw zgromadziliśmy się w kościele parafialnym na mszy świętej, którą celebrował  jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiesław Lechowicz. W imieniu marcinkowickiej wspólnoty parafialnej powitał go ksiądz proboszcz Józef Babicz.

Dalsza część uroczystości odbyła się w nowej sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Ewa Pierzchała powitała wszystkich przybyłych gości: ks. bpa Wiesława Lechowicza oraz kapłanów na czele z ks. prałatem J. Babiczem, Wójta Gminy Chełmiec Bernarda Stawiarskiego, Przewodniczącego Sejmiku Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, przedstawiciela Rady Powiatu Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego, przedstawicieli Małopolskiego Kuratorium Oświaty: Dyrektora Delegatury w Nowym Sączu Władysława Ścianka,  oraz Wizytatora Włodzimierza Waląga, Parlamentarzystów RP– Barbarę Bartuś, Annę Paluch, Wiesława Janczyka, pracowników ZOEAS-u na czele z Arturem Rolą, pracowników wydziału inwestycyjnego na czele z  inspektorem Ryszardem Guśtakiem, dyrektorów szkół, radnych i sołtysów gminy Chełmiec.

    Najważniejszym punktem uroczystości w szkole było poświęcenie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w przewiązce, dokonane przez bpa Wiesława Lechowicza oraz symboliczne otwarcie sali. Do przecięcia wstęgi zostali poproszeni: ks. bp Wiesław Lechowicz, Wójt Barnard Stawiarski, wykonawca budowy Bogdan Romanek i dyrektor szkoły Ewa Pierzchała.

         Następnie Pani Dyrektor złożyła gorące podziękowania w szczególności Panu Wójtowi oraz wykonawcom i sponsorom za realizację tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim było wybudowanie sali gimnastycznej. Głos zabrał również gospodarz uroczystości, Wójt Gminy Chełmiec, który przypomniał, że jest to druga z wielkich inwestycji w naszej gminie. Zwrócił się też bezpośrednio do dzieci: „Z myślą o was, drogie dzieci, rozpoczęto te prace, a dzisiaj uroczyście oddaję wam do użytku nową salę gimnastyczną”. Przekazał dzieciom również ogromny prezent, przewiązany kolorową kokardą. Życzenia sukcesów sportowych i inne upominki dzieci otrzymały także od pozostałych gości.

         Po przemówieniach gości rozpoczęła się mniej oficjalna część uroczystości, której bohaterami były dzieci, bo to one prezentowały się przed zebraną publicznością. Oczom zebranych ukazało się sześć boginek w pięknych strojach, niosących znicz i pięć kół olimpijskich. Przy dźwiękach hymnu UEFA wykonały one majestatyczny taniec i przekazały przyszłym sportowcom siłę, wolę walki i zwycięstwa. Następnie dzieci złożyły przyrzeczenie sportowców. Burzę braw wśród dzieci wywołał moment przekazania im przez Panią Dyrektor symbolicznego klucza do sali gimnastycznej. Prowadzący uroczystość uczniowie zaprosili gości do obejrzenia pokazu super talentów tanecznych i gimnastycznych.

Publiczność zachwycił taniec z piłeczkami i parasolkami w wykonaniu dziewczynek z klasy 0. Goście zobaczyli również występ dzieci w strojach regionalnych, które zaprezentowały wiązankę przyśpiewek i tańców lachowskich. Młodsze dzieci pokazały też integracyjne tańce europejskie. Na szkolnej scenie można było również podziwiać układy taneczno-gimnastyczne, tj. aerobik i breackdance. Gromkimi brawami nagrodzono układ akrobatyczny – piramidę z żonglerką, której wykonania podjęli się chłopcy starszych klas. Pokazom taneczno - gimnastycznym towarzyszyły piosenki śpiewane przez szkolny chór. Zaprezentowali się również uczniowie, grający na instrumentach. Było wiele radości, muzyki, śpiewu i tańców.

Motywem przewodnim scenografii i strojów dzieci były kolory olimpijskie. W przygotowaniu wystroju sali, dzięki uprzejmości pani dyrektor Małgorzaty Sadowy, pomocy udzieliły nam panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Klęczanach. Panie z GOK-u przygotowały również zaproszenia.

Po zakończeniu części artystycznej pani dyrektor Ewa Pierzchała zaprosiła zebranych gości na poczęstunek do Domu Kultury w Marcinkowicach. Tam goście raczyli się smacznymi potrawami, przygotowanymi przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkanie umilał występ zespołu muzycznego - „Sumero”.

Nowa sala będzie służyć naszej społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych.

Irena Szajewska