Informacja o realizacji zadań Zintegrowanego Planu Działań

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w roku szkolnym  2021/2022

               

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w I półroczu bieżącego roku szkolnego, zrealizowano następujące działania:

 • Zaktualizowano plan działań ZPB
 • Opracowano procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz przypomniano nauczycielom o zasadach ich wdrażania
 • Pani Pedagog przesłała rodzicom przez e-dziennik materiały na temat depresji, jak sobie z nią radzić i gdzie szukać pomocy
 • Zorganizowano spotkanie z policjantem dla uczniów klas „ 0” oraz klas I – III na temat „ Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
 • Organizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu we współpracy z PPP w Nowym Sączu
 • Zapoznano uczniów z planem ewakuacji szkoły oraz przeprowadzono próbną ewakuację
 • W ramach zajęć świetlicowych, nauczyciele czytali bajki terapeutyczne na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nazywania emocji, wzajemnej akceptacji, współpracy i współdziałania
 • Uczniowie angażowani byli w różnorodną działalność charytatywną ( Góra Grosza, rozprowadzanie kartek świątecznych, zbiórka nakrętek, zbiórka karmy i akcesoriów dla schroniska dla zwierząt)
 • Organizowano apele porządkowe na temat bezpieczeństwa
 • Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli: Propozycje działań wychowawczo-profilaktycznych wspierających uczniów po pandemii
 • Uczniowie brali udział w różnych zawodach sportowych
 • Przeprowadzono następujące inwestycje:
 • Rozpoczęto wymianę starego ogrodzenia wokół szkoły

Z uwagi na trwającą nadal epidemie Covid-19  część zaplanowanych do realizacji działań nie zostało zrealizowanych w I półroczu.

 

W II półroczu zrealizowano następujące działania:

 • Dla klas 7-8 jak również ich rodziców zostało  zorganizowane spotkanie z przedstawicielem policji:

 „Nastolatki a prawo” – celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw i odpowiedzialności prawnej nastolatków za swoje czyny.

 • Organizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu we współpracy z PPP w Nowym Sączu
 • Organizowano apele porządkowe na temat bezpieczeństwa
 • Uczniowie kl. VIII, nauczyciele oraz rodzice uczestniczyli w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”
 • Przygotowano uczniów i zorganizowano egzamin na kartę rowerową
 • Uczniowie przez cały rok szkolny brali udział w różnych zawodach sportowych
 • Zorganizowano wyjazd na Zieloną Szkołę na Mazury i Podlasie
 • Zorganizowano akcję charytatywną: Pomoc dla Ukrainy
 • W ramach działań profilaktycznych finansowanych ze środków Gminy Chełmiec przeprowadzono konkursy promujące zdrowy styl życia: plakat, hasło i zawody sportowe
 • Organizowano wyjazdy na basen połączone z nauką pływania
 • Przeprowadzono następujące inwestycje:

   - Ukończono wymianę ogrodzenia wokół szkoły

   - Wymieniono 3 bramy i 2 furtki

   - Wyremontowano parking poniżej głównego budynku szkoły

   - Dokończono budowę chodnika między głównym a starym budynkiem szkoły i  zamontowano barierki bezpieczeństwa

    - Usunięto wyschnięte drzewa z terenu szkoły

    - Zakupiono dla kolejnych klas indywidualne szafki dla uczniów na odzież wierzchnią i buty

 

                                                                                                             Koordynator ZPB

                                                                                                              Elżbieta Kulig