Informacja o realizacji zadań Zintegrowanego Planu Działań

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w roku szkolnym 2023/2024

               

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w I półroczu bieżącego roku szkolnego, zrealizowano następujące działania:

 • Zaktualizowano plan działań ZPB
 • Zaktualizowano procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz przypomniano nauczycielom o zasadach ich wdrażania
 • Organizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu we współpracy z PPP w Nowym Sączu
 • Organizowano spotkania w klasach z psychologiem i pedagogiem szkolnym na temat trudnych zachowań uczniów jak również w celu zintegrowania zespołów klasowych
 • Zapoznano uczniów z planem ewakuacji szkoły oraz przeprowadzono próbną ewakuację
 • W ramach zajęć świetlicowych, nauczyciele czytali bajki terapeutyczne na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nazywania emocji, wzajemnej akceptacji, współpracy i współdziałania
 • Uczniowie angażowani byli w różnorodną działalność charytatywną (rozprowadzanie kartek świątecznych, zbiórka nakrętek, akcja zbiórka dla Wikusi Wróbel, Góra Grosza, akcja „ Szkoło Pomóż i Ty”, akcja Fundacji Sądeckiej „ Serce Sercu” )
 • Organizowano apele porządkowe na temat bezpieczeństwa
 • Przeprowadzono szkolenie online dla nauczycieli: „ Standardy ochrony małoletnich  w jednostkach oświatowych – co każdy pracownik wiedzieć powinien”
 • Zorganizowane spotkanie z przedstawicielem policji dla rodziców i nauczycieli na temat Cyberbezpieczeństwa oraz Odpowiedzialności prawnej nastolatków
 • Udział w projektach i programach profilaktycznych:

-  Akademia Bezpiecznego Puchatka

-  W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch

 • Zorganizowano spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat zdrowego stylu życia
 • Udział w programach promujących zdrowy styl życia:

„ Program w Szkole”

 • Uczniowie brali udział w różnych zawodach sportowych
 • Przeprowadzono następujące inwestycje:
 • Remont murku przy schodach
 • Rozbudowa monitoringu przy parkingu
 • Modernizacja monitoringu przy sali gimnastycznej

    W II półroczu zrealizowano ponadto następujące działania:

 • Przygotowano uczniów i zorganizowano egzamin na kartę rowerową
 • Dla uczniów wszystkich klas przeprowadzono warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej i radzenia sobie w ekstremalnych warunkach ( rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa )
 • Dla uczniów klas 4-6 oraz klas 7-8 zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami policji:

-  dla klas 4 – 6 „Owce w sieci” - spotkanie dotyczyło zagrożeń w sieci i właściwego korzystania z zasobów sieci, portali społecznościowych i i gier komputerowych,

-  dla klas 7 – 8 „Nastolatki a prawo” – celem spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów na temat praw i odpowiedzialności prawnej za swoje czyny.

 • Przeprowadzono akcję wśród uczniów przez szkolną Psycholog i Pedagoga specjalnego „ Dbajmy o zdrowie psychiczne”
 • Udział w kampaniach profilaktycznych:

- Zachowaj Trzeźwy Umysł

 • W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono konkursy promujące zdrowy styl życia: plakat, hasło i zawody sportowe
 • Realizowano projekty w zakresie Cyberbezpieczeństwa:

- Projekt „Bezpieczni w sieci”

- Projekt OSE Hero

- Sieciaki.pl

 • Uczniowie przez cały rok szkolny brali udział w różnych zawodach sportowych
 • Zorganizowano wyjazd na Zieloną Szkołę do Niemiec i nad polskie morze
 • Organizowano wyjazdy na basen połączone z nauką pływania
 • Uzupełniono wyposażenie apteczek szkolnych
 • Przeprowadzono następujące inwestycje:

- Rozpoczęto remont szkolnego boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia i chodnika przy budynku oddziału przedszkolnego

 

                                                                                                             Koordynator ZPB

                                                                                                              Elżbieta Kulig

Informacja o realizacji zadań Zintegrowanego Planu Działań

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w I półroczu roku szkolnego 2023/2024

               

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w I półroczu bieżącego roku szkolnego, zrealizowano następujące działania:

 • Zaktualizowano plan działań ZPB
 • Zaktualizowano procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz przypomniano nauczycielom o zasadach ich wdrażania
 • Organizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu we współpracy z PPP w Nowym Sączu
 • Organizowano spotkania w klasach z psychologiem i pedagogiem szkolnym na temat trudnych zachowań uczniów jak również w celu zintegrowania zespołów klasowych
 • Zapoznano uczniów z planem ewakuacji szkoły oraz przeprowadzono próbną ewakuację
 • W ramach zajęć świetlicowych, nauczyciele czytali bajki terapeutyczne na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nazywania emocji, wzajemnej akceptacji, współpracy i współdziałania
 • Uczniowie angażowani byli w różnorodną działalność charytatywną (rozprowadzanie kartek świątecznych, zbiórka nakrętek, akcja zbiórka dla Wikusi Wróbel, Góra Grosza, akcja „ Szkoło Pomóż i Ty”, akcja Fundacji Sądeckiej „ Serce Sercu” )
 • Organizowano apele porządkowe na temat bezpieczeństwa
 • Przeprowadzono szkolenie online dla nauczycieli: „ Standardy ochrony małoletnich  w jednostkach oświatowych – co każdy pracownik wiedzieć powinien”
 • Zorganizowane spotkanie z przedstawicielem policji dla rodziców i nauczycieli na temat Cyberbezpieczeństwa oraz Odpowiedzialności prawnej nastolatków
 • Udział w projektach i programach profilaktycznych:

-  Akademia Bezpiecznego Puchatka

-  W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch

 • Zorganizowano spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat zdrowego stylu życia
 • Udział w programach promujących zdrowy styl życia:

„ Program w Szkole”

 • Uczniowie brali udział w różnych zawodach sportowych
 • Przeprowadzono następujące inwestycje:
 • Remont murku przy schodach
 • Rozbudowa monitoringu przy parkingu
 • Modernizacja monitoringu przy sali gimnastycznej

                                                                                                             Koordynator ZPB

                                                                                                              Elżbieta Kulig

Informacja o realizacji zadań Zintegrowanego Planu Działań

„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w roku szkolnym  2021/2022

               

W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w I półroczu bieżącego roku szkolnego, zrealizowano następujące działania:

 • Zaktualizowano plan działań ZPB
 • Opracowano procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz przypomniano nauczycielom o zasadach ich wdrażania
 • Pani Pedagog przesłała rodzicom przez e-dziennik materiały na temat depresji, jak sobie z nią radzić i gdzie szukać pomocy
 • Zorganizowano spotkanie z policjantem dla uczniów klas „ 0” oraz klas I – III na temat „ Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”
 • Organizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu we współpracy z PPP w Nowym Sączu
 • Zapoznano uczniów z planem ewakuacji szkoły oraz przeprowadzono próbną ewakuację
 • W ramach zajęć świetlicowych, nauczyciele czytali bajki terapeutyczne na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nazywania emocji, wzajemnej akceptacji, współpracy i współdziałania
 • Uczniowie angażowani byli w różnorodną działalność charytatywną ( Góra Grosza, rozprowadzanie kartek świątecznych, zbiórka nakrętek, zbiórka karmy i akcesoriów dla schroniska dla zwierząt)
 • Organizowano apele porządkowe na temat bezpieczeństwa
 • Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli: Propozycje działań wychowawczo-profilaktycznych wspierających uczniów po pandemii
 • Uczniowie brali udział w różnych zawodach sportowych
 • Przeprowadzono następujące inwestycje:
 • Rozpoczęto wymianę starego ogrodzenia wokół szkoły

Z uwagi na trwającą nadal epidemie Covid-19  część zaplanowanych do realizacji działań nie zostało zrealizowanych w I półroczu.

 

W II półroczu zrealizowano następujące działania:

 • Dla klas 7-8 jak również ich rodziców zostało  zorganizowane spotkanie z przedstawicielem policji:

 „Nastolatki a prawo” – celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw i odpowiedzialności prawnej nastolatków za swoje czyny.

 • Organizowano pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu we współpracy z PPP w Nowym Sączu
 • Organizowano apele porządkowe na temat bezpieczeństwa
 • Uczniowie kl. VIII, nauczyciele oraz rodzice uczestniczyli w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”
 • Przygotowano uczniów i zorganizowano egzamin na kartę rowerową
 • Uczniowie przez cały rok szkolny brali udział w różnych zawodach sportowych
 • Zorganizowano wyjazd na Zieloną Szkołę na Mazury i Podlasie
 • Zorganizowano akcję charytatywną: Pomoc dla Ukrainy
 • W ramach działań profilaktycznych finansowanych ze środków Gminy Chełmiec przeprowadzono konkursy promujące zdrowy styl życia: plakat, hasło i zawody sportowe
 • Organizowano wyjazdy na basen połączone z nauką pływania
 • Przeprowadzono następujące inwestycje:

   - Ukończono wymianę ogrodzenia wokół szkoły

   - Wymieniono 3 bramy i 2 furtki

   - Wyremontowano parking poniżej głównego budynku szkoły

   - Dokończono budowę chodnika między głównym a starym budynkiem szkoły i  zamontowano barierki bezpieczeństwa

    - Usunięto wyschnięte drzewa z terenu szkoły

    - Zakupiono dla kolejnych klas indywidualne szafki dla uczniów na odzież wierzchnią i buty

 

                                                                                                             Koordynator ZPB

                                                                                                              Elżbieta Kulig