Aktualności

Sportowiec szkoły 2021/2022

Jak co roku w naszej szkole prowadzony jest Konkurs na najlepszego Sportowca Szkoły. W roku szkolnym 2021/22 sportowcami szkoły zostali : kategoria  dziewczęta klasa 7-8 Oliwia Janus , klas 4-6 Aleksandra Wójcik wśród chłopców Mateusz Wójcik oraz Mikołaj Górowski. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczno-plastyczne i sportowe w roku szkolnym 2021/2022 

Dnia 22 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Chełmcu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Chełmiec uzdolnionym uczniom uczęszczającym do chełmieckich szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczno-plastyczne i sportowe w roku szkolnym 2021/2022.

Dyplomy i nagrody finansowe otrzymało 79 uczniów. W tej licznej grupie znalazło się 6 uczniów z naszej szkoły: Zuzanna Adamczyk, Oliwia Janus, Natalia Sikorska, Agnieszka Szajewska, Mikołaj Froehlich i Paweł Smoleń.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz nauczycielom, którzy przygotowali ich do konkursów.

Zuzanna Adamczyk finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Zuzanna Adamczyk finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

Gratulujemy Zuzannie Adamczyk z klasy 8, która uzyskała tytuł finalistki Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Zuzia może pochwalić się bardzo wysokimi wynikami tego konkursu w etapie szkolnym, rejonowym i wojewódzkim, ostatecznie uzyskując tytuł finalistki. Gratulujemy również opiekunowi naukowemu, pani Irenie Szajewskiej.

Pożegnanie przedszkola

24. czerwca 2022r. Starsze Przedszkolaki pożegnały Przedszkole – inscenizacją - Uczeń klasy 1 .

Rodzice z wielkim zainteresowaniem oglądały swoje pociechy tańczące, śpiewające i recytujące wiersze. W nagrodę otrzymały owacje oraz dyplomy i nagrody książkowe.

Życzymy wspaniałych wakacji i powodzenia w szkole!

Szkolny konkurs na najładniejszy zeszyt lektur

Uczniowie klas 7-8 uczestniczyli w szkolnym konkursie na najładniejszy zeszyt lektur. Konkurs zrealizowany był jako jedno z działań w ramach projektu czytelniczego pod hasłem „Moja przygoda z lekturą”. Uczniowie w ciekawy, bardzo estetyczny i pomysłowy sposób wykonali notatki do szkolnych lektur. Ważne jest to, że wszystkie te notatki zapisane zostały ręcznie, przygotowanie więc zeszytów lektur wymagało dużego nakładu pracy. Nagrodzono 15 uczniów, których zeszyty były najładniejsze, a notatki dokładne i bezbłędne: Oto lista laureatów:

I miejsce –      Zuzanna Adamczyk

                        Julia Dyda

                        Magdalena Mróz

                        Wiktoria Sarata

                        Agnieszka Szajewska

Roksana Wilk

                        Patrycja Chronowska

 

II miejsce -      Katarzyna Dadaś

                        Natalia Sikorska

                        Karolina Krzyszkowska

                        Oliwia Janus

 

III miejsce -    Nikola Kołodziej

                        Katarzyna Glaser

                        Jadwiga Wójs

                        Klaudiusz Myrlak

Gratulujemy nagrodzonym uczniom!

Organizatorkami konkursu były panie Ewa Pajor-Wojsław oraz Irena Szajewska

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego - "Galileo" 2022

W marcu w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Galileo”, organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. W konkursie wzięło udział 27 uczniów z klas IV - VIII.

Trzech uczniów naszej szkoły otrzymało dyplomy laureata zajmując wysokie lokaty w konkursie:

Paweł Smoleń – kl VII b– dyplom laureata – 7 miejsce

Mikołaj Froehlich – kl VII b– dyplom laureata – 7 miejsce

Karol Budnik – kl IV – dyplom laureata – 9 miejsce.

Pięcioro uczniów otrzymało dyplomy wyróżnienia:

Sylwester Wójs – kl VII a – dyplom wyróżnienia – 12 miejsce

Kacper Kubacki -Kl. VIII - dyplom wyróżnienia- 13 miejsce

Piotr Łobaza – kl VII b – dyplom wyróżnienia – 13 miejsce

Franciszek Mróz - Kl. VII a - dyplom wyróżnienia- 14 miejsce

Zuzanna Adamczyk  – Kl. VIII - dyplom wyróżnienia – 15 miejsce.

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły była odpowiedzialna nauczycielka języka angielskiego Pani Elżbieta Kulig.

Przerwa na czytanie - podziękowanie

Podziękowanie za udział w  II Międzynarodowej akcji „Przerwa na czytanie”

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w II Międzynarodowej edycji  VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie “Przerwa na czytanie” zorganizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. W akcji uczestniczyło 1867 placówkach z Polski i 14 z innych państw. Czytano w każdym zakątku Polski. Okazało się, że czytanie stanowi element łączący narody. Rekord bili również uczniowie w 4 szkołach w Francji, Irlandii, Litwy, 3 szkołach w USA, Belgii i Ukrainy, 2 szkołach w Grecji i Szkocji. Przerwa odbyła się też w Egipcie, Austrii, Rumunii, Niemczech, Serbii i Turcji.

Został pobity kolejny rekord w liczbie osób czytających na przerwie i wyniósł on 377 tysięcy 586 osób! W tej licznej grupie znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Czytanie książek w naszej placówce  połączone było z konkursem na najciekawsze przebranie za postać literacką. W nowym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja, w której na pewno będziemy brać udział.

Ognisko integracyjne klasy 4 i 7A

22 czerwca klasy IV i VII a z wychowawczyniami – p. Elżbieta Kulig i p. Ewą Pajor-Wojsław wybrały się do gospodarstwa państwa Sowów na grillowanie i zabawy na świeżym powietrzu. Piękna pogoda sprzyjała aktywności, a apetyty dopisywały. Spotkanie było okazją do integorwania zespołów klasowych, a także do ruchu i aktywnego spędzania czasu z dala od elektroniki.

Serdecznie dziękujemy Pani Agacie i Panu Piotrowi za zaproszenie i gościnność.

Wycieczka do kopalnii Srebra w Tarnowskich Górach

21 czerwca klasy IV, V i VI z wychowawczyniami: p. Ewą Pajor-Wojsław, p. Iwoną Bałuszyńską oraz p. Ireną Szajewską wzięły udział w całodziennej wycieczce do kopalni srebra w Tarnowskich Górach oraz na Pustynię Błędowską. Towarzyszyło nam również sześcioro dzieci z klasy III pod opieką p. Anny Potoczek.

W kopalni srebra, obecnie już zabytkowej, poznawaliśmy warunki pracy gwarków, któzy zajmowali się wydobyciem cennego kruszcu. Poruszaliśmy się wąskimi, ciemnymi korytarzami, a część zalanych korytarzy pokonywaliśmy łódkami, co stanowiło dodatkową atrakcję.

Następnie przejechaliśmy w okolice Olkusza na Pustynię Błędowską, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się ze specyficzną roślinnością, jaka tam występuje i pobawić się na pisaku. Krajobraz przypominał nadmorskie, a wiejący wiatr urządził nam festiwal chmur, więc wszyscy mieli okazje do zrobienia pięknych zdjęć.

Szczególnie wyczekiwaną atrakcją była wizyta w McDonaldzie, gdzie zaspokoiliśmy głód i pragnienie. W dobrych humorach  wieczorem powróciliśmy do Marcinkowic, a podróż umilały nam wokalne występy ochotników. Opiekunom serdecznie dziękujemy.

Gminny Konkurs Literacko - Fotograficzny

Podsumowanie Gminnego Konkursu Literacko-Fotograficznego „Ginące zawody”

Dnia 15 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach odbyło się podsumowanie Gminnego Konkursu Literacko-Fotograficznego z cyklu „Piękno i historia mojej Małej Ojczyzny”. Zadanie konkursowe tegorocznej edycji  pod hasłem „Ginące zawody” polegało na wykonaniu zdjęć oraz napisaniu tekstów literackich przedstawiających zawody, które można uznać za ginące. Według naczelnej zasady konkursu zawód i osoba, która go wykonuje, powinny pochodzić z terenu Gminy Chełmiec, gdyż chcemy na fotografii i w tekstach literackich utrwalić oraz zachować dla pokoleń wszystko to, co dotyczy naszej Małej Ojczyzny.

Na konkurs złożono 21 prac. Zdjęcia przedstawiały osoby wykonujące wybrany zawód i jego specyfikę, używane narzędzia, a także wytwory. Teksty literackie natomiast miały formę opisu, listu, wywiadu, wiersza, wspomnień. Prace prezentowały m. in. takie zawody jak: kowal, bednarz, zdun, rolnik, pszczelarz, rzeźbiarz, szewc,  koronczarka, bibułkarka, krawcowa.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością pan Bernard Stawiarski, Wójt Gminy Chełmiec, pan Radosław Potoczek, dyrektor GZE oraz Radni Gminy Chełmiec: pan Andrzej Tyrkiel oraz pani Elżbieta Horowska.

Uczestników konkursu wraz z opiekunami oraz zaproszonych gości powitała Elżbieta Samek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach. Po krótkim programie artystycznym  nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych wszystkim biorącym udział w konkursie. Wójt Gminy Chełmiec podziękował uczniom i ich opiekunom za kultywowanie tradycji regionalnych oraz pogratulował uzyskanych wyników.

Oto lista nagrodzonych, którzy zajęli czołowe miejsca:

I miejsce –      Natalia Baran – SP w Piątkowej

                        Wiktoria Sarata – SP w Marcinkowicach

II miejsce -      Przemysław Uroda – SP w Krasnem Potockiem

                        Anna Żytkowicz – SP w Chełmcu

                        Agnieszka Szajewska - SP w Marcinkowicach

                        Maja Żak - SP w Marcinkowicach

III miejsce -    Julia Kulig – SP w Piątkowej

                        Monika Lelito – SP w Klęczanach

Wiktoria Bobrowska – SP w Rdziostowie

Wyróżnienia – Mariola Rolka - SP w Piątkowej

                        Ewa Powroźnik - SP w Piątkowej

                        Jakub Strzymczok – SP w Świniarsku

Serdecznie dziękujemy panu Wójtowi Gminy Chełmiec za objęcie patronatem oraz finansowanie Gminnego Konkursu Literacko-Fotograficznego „Piękno i historia mojej Małej Ojczyzny”. Dziękujemy również organizatorom – pani Elżbiecie Samek i pani Irenie Szajewskiej.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję konkursu, która zostanie ogłoszona we wrześniu br., a jej przewodnim tematem będą „Tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem”.