Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2020-2021

Statut Szkoły - stan na 14.09.2020

Plan Pracy Szkoły 2020-2021

Regulamin nauczania zdalnego

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 10 20 21

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 09 20 21

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 07 20 21

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 06 20 21

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 05 20 21

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 04 20 21

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 03 20 21

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 02 20 21

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 01 20 21

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 47

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 46

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 45

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 44

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 43

Zarzadzenie dyrektora szkoły nr 42

Zarzadzenie dyrektora szkoły nr 41

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 40

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 39

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 38

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 37

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 36

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 35

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 34

Załącznik do zarządzenia nr 33

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 33

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 32

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 31

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 30

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 29

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 28

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 27

Zarządzenei dyrektora szkoły nr 26

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 25

Statut Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2018-2025

Regulamin wycieczek

Plan Pracy Szkoły 2019/20

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych