Hymn  Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach

                                                                                                                                słowa: J. Mróz, muzyka:  C.Pacholarz

 

                     Tam gdzie Smolnik i Dunajec                         

Zgodnie łączą górskie wody

Gdzie krzyż znaczy dróg rozstaje

Gdzie odwieczne żyją rody

 

Gdzie usłyszysz:  siostro, bracie

Gdzie pól brokat, niwa żyzna

Tam, gdzie wzgórza w leśnej szacie

Jest mój kraj – mała ojczyzna

  

W cieniu prochów dawnych bitew

Gdzie kaplica, drzew chochoły

Stoją mury, ściany lite

Dach strzelisty naszej szkoły.

  

Wyrastamy z wolnej ziemi

Dzięki ojców krwi, cierpieniom

Wiedzy żagiew poniesiemy

Ku następnym pokoleniom

  

W szkolnych klasach -  na  rubieży

Młodych serc i sumień ludzkich

Legionowi bohaterzy

Józef Marszałek Piłsudski

 

Wspólnym trudem podźwigniemy

Prawdy krzyk, co ducha budzi

W szkolnych ławach wyrośniemy

Na szlachetnych  dobrych ludzi

 

Szukać sensu w chlubnej pracy

Bezmiar wiedzy zgłębiać pilnie

Przyrzekamy – my Polacy

Bogu służyć i Ojczyźnie!

                 

 jemroz 

                                                             wrzesień   2006