Ogłoszenie o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach ogłasza zapisy na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.

Zapisu można dokonać w dniach od 5 lutego do 1 marca br. w sekretariacie szkoły, codziennie w godzinach od 7.00 – 15.00.

Stosowne druki można pobrać w sekretariacie szkoły, w oddziale przedszkolnym lub ze strony internetowej szkoły: www.spmarcinkowice.chelmiec.pl 

 

Elżbieta Samek – dyrektor szkoły

 

Harmonogram rekrutacji 0 i 1

Zgłoszenie do klasy pierwszej - uczniowie zameldowani w obwodzie szkoły

Wniosek do klasy I - dzieci zameldowane poza obwodem szkoły (załączniki)

Potwierdzenie woli kontynuacja OP  - dzieci już uczęszczające do OP

Wniosek do przedszkola z załacznikami

Rekrutacja - klauzula RODO

Oświadczenie potwierdzajace wolę przyjęcia dziecka do OP lub kl.1