Klasowy Konkurs Mitologiczny

Dnia 16 kwietnia uczniowie klasy 5 wzięli udział w konkursie sprawdzającym ich wiedzę z zakresu mitologii greckiej. W 3-osobowych zespołach rozwiązywali różnego typu zadania, np. uzupełniali drzewo genealogiczne greckich bogów, łączyli imiona postaci mitologicznych w pary, rozpoznawali bogów po wyglądzie i atrybutach, tworzyli mitologiczne związki frazeologiczne i wyjaśniali ich znaczenie. Zadania przygotowała i nad przebiegiem konkursu czuwała polonistka, pani Irena Szajewska.

Po ośmiu konkurencjach ostatecznie zwyciężył zespół w składzie: Wiktoria Potoczek, Aleksander Gibas i Dominik Jabłoński. Ciekawe przebrania za postaci mitologiczne przygotowali chłopcy: Aleksander Gibas i Antoni Bąk.

Udział w konkursie był atrakcyjną dla uczniów formą powtórzenia wiadomości o mitach greckich. Stworzył okazję do rywalizacji i współpracy w grupach. Był również jednym z działań w ramach projektu czytelniczego „Znam mity greckie”.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu!