Gminny konkurs Literacko - Fotograficzny

Podsumowanie Gminnego Konkursu Literacko-Fotograficznego

Dnia 16 lutego 2023r. w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Literacko-Fotograficznego „Piękno i historia mojej Małej Ojczyzny”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem”. Na konkurs nadesłano 23 prace składające się z fotografii i tekstu literackiego, w których uczniowie klas 4-8 ze szkół podstawowych gminy Chełmiec zaprezentowali tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe. Komisja konkursowa podkreśliła bardzo wysoki poziom prac, dlatego przyznano po kilka równorzędnych miejsc:

I miejsce   –  Dominika Filip – SP w Klęczanach

                    Alan Opoka – SP w Librantowej

                    Zuzanna Pierzchała – SP w Rdziostowie

II miejsce -   Agnieszka Szajewska – SP w Marcinkowicach

                    Dariusz Kudlik – SP w Krasnem Potockiem

                    Kacper Próchnicki – SP w Wielogłowach

 III miejsce – Wiktoria Bobrowska - SP w Rdziostowie

                    Justyna Nowak - SP w Klęczanach

                    Kamila Jargut - SP w Marcinkowicach

Wyróżnienia – Kinga Kucia - SP w Klęczanach

                      Maja Żak - SP w Marcinkowicach

                      Anna Brzeska - SP w Krasnem Potockiem.

Uroczystość podsumowania Gminnego Konkursu Literacko-Fotograficznego uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: pan Bernard Stawiarski, Wójt Gminy Chełmiec oraz Radni Gminy Chełmiec – pani Elżbieta Horowska, pan Józef Konar i pan Tadeusz Lis. Laureatom konkursu gratulujemy uzyskanych miejsc, ich opiekunom naukowym dziękujemy za merytoryczne wsparcie.

Składamy szczególne podziękowania Panu Wójtowi, który objął patronatem konkurs i sfinansował cenne nagrody dla wszystkich uczniów. Organizatorki konkursu – pani Elżbieta Samek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach oraz pani Irena Szajewska – już dzisiaj zapraszają na kolejną edycję konkursu pod hasłem: „Tradycje i zwyczaje związane ze zbiorami plonów”.