Dokumenty

Załącznik dyrektora szkoły nr 34

Załącznik do zarządzenia nr 33

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 33

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 32

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 31

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 30

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 29

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 28

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 27

Zarządzenei dyrektora szkoły nr 26

Zarządzenie dyrektora szkoły nr 25

Statut Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2018-2025

Regulamin wycieczek

Plan Pracy Szkoły 2019/20

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych