Komunikaty

Komunikat

Ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczna Szkoła"

Ogólne warunki ubezpieczenia OWU „Bezpieczna Szkoła”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy i personelu zatrudnionego w placówkach oświatowych, zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Więcej informacji w dokumencie   Bezpieczna Szkola

 

Komunikat

W dniu 7 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach odbędzie się zebranie rodziców uczniów naszej szkoły.


Plan zebrania:
1. Zebranie ogólne z pracownikiem GOPS w Chełmcu nt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej. Niebieska Karta.”
2. Spotkania klasowe z wychowawcami  i indywidulane z nauczycielami. Informacja o ocenach bieżących uczniów.
3. Spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na Zieloną Szkołę.

 

 

KOMUNIKAT
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

 

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.

Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:

[EDUKACJA SZKOLNA]
 • krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
 • wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
 • wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
 • wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy).
Lub

[MŁODZIEŻ]
 • Zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości)
zapraszamy do skorzystania ze szkolenia:
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
 
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież
 
NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

8 marca 2019, Kraków
 
11 marca 2019, Warszawa
 
1 kwietnia 2019, Poznań (Młodzież KA1)
 
8 kwietnia 2019, Kraków (Młodzież KA1)
 
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:
 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji: Wymiany młodzieżowe oraz Partnerstwa strategiczne,
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji: Mobilność młodzieży Partnerstwa,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
 • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.