2019-10-20
Wycieczka rowerowa

Wycieczka rowerowa

                 W dniu 18.10.2019r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja ,, Odblaskowa szkoła”. Celem akcji jest świadome i bezpieczne korzystanie z dróg publicznych przez rowerzystów (uczniów). Uczestnikami byli uczniowie klasy ósmej, którzy zostali wyposażenie w kamizelki odblaskowe. Uczniowie zostali poinstruowani o bezpieczeństwie podczas przejazdu rowerami po drodze publicznej, formie przejazdu i miejscach zatrzymania. Przebyliśmy trasę od Szkoły Podstawowej Marcinkowice – odcinkiem drogi publicznej Limanowa – Nowy Sącz do skrzyżowania pod kościołem, drogą do stacji PKP Marcinkowice powrót na stację Gród i do szkoły. Przejazd odbył się w czasie ok. 30 min bez żadnego problemu. Drugim opiekunem była pani mgr Marzena Leśniak.

Tadeusz Widomski