2019-11-20
Święto Szkoły 2019 r . - ogłoszenie

Święto Szkoły 2019 r . - ogłoszenie

Dnia 5 grudnia 2019r. odbędzie się Święto Szkoły na pamiątkę Bitwy Marcinkowickiej.

W tym roku obchodzimy 105 rocznicę  bitwy, którą stoczyli Józef Piłsudski i legioniści z Rosjanami.


Zapraszamy uczniów klas 0-8 do udziału w następujących konkursach:

  • Turniej wiedzy o patronie naszej szkoły Józefie Piłsudskim i Bitwie Marcinkowickiej

W turnieju wiedzy uczestniczą 3-osobowe zespoły z klas 4-8. Konkurs ma formę ustną. Uczniowie odpowiadają na wylosowane pytania. Za poprawne odpowiedzi przyznawane są punkty. Zwycięża zespół, który zgromadzi największą liczbę punktów. Szczegóły dotyczące konkursu u pana Roberta Cempy.

  • Konkurs pieśni legionowych

W konkursie pieśni może wziąć udział 6‑osobowy zespół z klas 0-8, który zaprezentuje wylosowaną wcześniej pieśń. Oceniane będą: poprawność rytmu i melodii, wyrazistość śpiewu, strój, biało-czerwone elementy lub rekwizyty, ogólny wyraz artystyczny.

  • Konkurs plastyczny „Bitwa Marcinkowicka”

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej związanej tematycznie z Bitwą Marcinkowicką. Praca plastyczna może mieć formę plakatu, komiksu, albumu, instalacji przestrzennej, itp. Technika plastyczna dowolna.

  • Konkurs poetycki „Bitwa Marcinkowicka”

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym napisaniu wiersza związanego tematycznie z Bitwą Marcinkowicką.

  • Konkurs na najładniejszy lapbook „Bitwa Marcinkowicka”

Praca konkursowa musi mieć formę lapbooka. Powinna zawierać informacje dotyczące przebiegu Bitwy Marcinkowickiej, udziału w niej Józefa Piłsudskiego i legionistów, Cmentarza Wojennego, itd.

  • Konkurs multimedialny „Bitwa Marcinkowicka”

Polega na samodzielnym wykonaniu pracy multimedialnej (film, wywiad, audycja radiowa, słuchowisko, prezentacja) związanej tematycznie z Bitwą Marcinkowicką. Długość pracy multimedialnej: do 5 minut.

 

Termin składania prac plastycznych, poetyckich i multimedialnych:

do 27 listopada 2019r.

 

                                      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH!