2014-10-15
Ślubowanie I klasy

Ślubowanie I klasy

                 13 października 2014 r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły.  Odświętnie ubrani uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w programie artystycznym. Pięknym występem  udowodnili, że są gotowi do sumiennej pracy. W niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym i licznie zebraną publicznością  pierwszoklasiści zobowiązali się do przestrzegania najważniejszych szkolnych i życiowych wartości.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Ewa Pierzchała przy pomocy dużego ołówka dokonała symbolicznego pasowania dzieci na uczniów oraz życzyła im wielu sukcesów i trwałych szkolnych przyjaźni. Uhonorowaniem aktu pasowania było wręczenie uczniom legitymacji szklonych, pamiątkowych dyplomów oraz książek.

Na zakończenie uroczystości goście wraz z dziećmi i wychowawcą miło spędzili czas przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców.


Fotorelacja