2014-01-29
Rejonowe Igrzyska w tenisie stołowym

Rejonowe Igrzyska w tenisie stołowym

              W zawodach startowały  szkoły, które zajęły dwa pierwsze miejsca w mistrzostwach powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i powiatu grodzkiego nowosądeckiego (miasto Nowy Sącz).

Celem imprezy była popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie mistrza rejonu oraz drużyn na finały wojewódzkie (po dwa zespoły dziewcząt i chłopców).

Do zawodów zgłosiło się 8 drużyn dziewcząt i 7 drużyn chłopców.

Naszą szkołę reprezentowałi chłopcy w składzie:

Czop Karol

Wiktor Janus

Sebastian Pawlik

Chłopcy zajęli IV MIEJSCE - w uroczystym zakończeniu zostali nagrodzenie pamiątkowymi pucharami  i dyplomami.

Opiekunem dryżyny była pani Marzena Leśniak.

GRATULUJEMY!!!