2020-04-03
Przyjęcia do przedszkola

Przyjęcia do przedszkola

Ze względu na ograniczenia umieszczamy listę dzieci przyjętych do przedszkola. Lista znajduje się w  zakładce szkoła/dokumenty/rekrutacja.