2020-09-29
Próbna ewakuacja w szkole

Próbna ewakuacja w szkole

              Dyrektor szkoły  Elżbieta Samek, poinformowała 21.09.2020. Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Nowym Sączu, o planowanej ewakuacji próbnej w naszej szkole, dnia 29.09.2020r. Jednocześnie uczniowie klas 1 - 8 zostali poinformowani o celu i zasadach bezpiecznej ewakuacji, przez szkolny radiowęzeł. Ewakuacja rozpoczęła się 29.09.2020. o godz. 9-30, trzema długimi sygnałami dzwonka. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli opuścili sale lekcyjne w sposób zorganizowany, zdyscyplinowany i kierowali się do wyznaczonych wyjść ewakuacyjnych. W tym czasie Pani Dyrektor wydrukowała listę ewakuacji uczniów. Na placu docelowym nauczyciele składali raporty o stanie osobowym swoich klas dyrektorowi szkoły. Raporty były zgodne z listą ewakuacji. Czas ewakuacji uczniów i pracowników szkoły, 3.5 min. Po krótkim podsumowaniu przebiegu ewakuacji, uczniowie powrócili do klas, aby kontynuować przerwane lekcje.

 Widomski Tadeusz