2019-12-01
Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii ZTU

Podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii ZTU

          Dnia  27 listopada 2019r. w Urzędzie Gminy w Chełmcu odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Hasło tegorocznej kampanii brzmiało: „Chce mi się chcieć! - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”.  Kampania miała na celu ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych, sięgania po substancje psychoaktywne oraz rozbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów, rozwijanie talentów, zainteresowań, pasji.

W ramach kampanii  uczniowie brali udział w konkursie literacko-plastycznym „Ja za 20 lat”. Wśród dwunastu tysięcy nadesłanych prac wyłoniono z naszej gminy 8 laureatów, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki, a od Wójta Gminy Chełmiec Pana Bernarda Stawiarskiego - nagrody w postaci voucherów do sklepu Martes Sport o wartości 150 zł oraz karnety na basen . Wśród laureatów konkursu znalazła się również była uczennica naszej szkoły, Bożena Konar. Gratulujemy naszej absolwentce oraz koordynatorowi kampanii, pani Irenie Szajewskiej.