2021-01-16
Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Drodzy Rodzice!

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 uczą się stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego i ustalonych wcześniej szkolnych procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19. Procedury na stronie szkoły/Dokumenty/ - Zarządzenie 09/20/21 
W części wspólnej uczniowie noszą maseczki. Rodzice zobowiązani są zapewnić je dzieciom.
Klasy 4-8 - uczą się zdalnie. Lekcje online na Teams wg planu lekcji. Obecność sprawdzana na bieżąco.
Rodzice usprawiedliwiają nieobecności poprzez edziennik.
Regulamin nauczania zdalnego - na stronie szkoły/Dokumenty/  Zarządzanie 06/20/21
 
Odbywają się konsultacje w grupach do 5 osób dla klasy 8 z przedmiotów egzaminacyjnych wg. harmonogramu, który niezwłocznie przekazany zostanie uczniom.
Biblioteka czynna wg harmonogramu znajdującego się na stronie szkoły/BIBLIOTEKA.
 
Świetlica jest czynna od 11.15 - 15.15.
 
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy i wytyczne znajdują się na stronie 
 
Bardzo proszę Was Rodzice o motywowanie uczniów do systematycznego udziału w zajęciach, kontrolowanie frekwencji, terminowe usprawiedliwianie uzasadnionych nieobecności i zgłaszanie wszelkich trudności dotyczących możliwości udziału dziecka w nauce zdalnej.
 
 
Pozdrawiam Elżbieta Samek - Dyrektor szkoły