2020-03-25
Ogłoszenie Dyrektora

Ogłoszenie Dyrektora

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Marcinkowicach, informuje, że w konsekwencji ograniczeń wynikających z sytuacji epidemii, potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
czy klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Marcinkowicach, należy złożyć do 1 kwietnia 2020 roku w szkole
w pudełku ustawionym przy wejściu do budynku,
lub przesłać mailem na adres spmar@wp.pl.
Dopuszcza się zgłoszenie woli telefonicznie pod numer 18 4433127.
 
 
Listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych  
wywieszone są na drzwiach wejściowych do szkoły.

Wzór oświadczenia z w załączniku