2020-03-18
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych

NAUKA ZDALNA W SP W MARCINKOWICACH PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym kraju i  zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy uczniów, aby w najbliższym czasie korzystali z  przekazywanych  im przez nauczycieli materiałów do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy  uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, o systematyczną pracę.

Wszelkie informacje i materiały są przekazywane przez nauczycieli na e-dziennik lub na emila.


 Każdy uczeń ma obowiązek  kontynuowania nauki.

Zawieszenie zajęć to nie dodatkowe ferie, lecz czas na naukę w systemie zdalnym!