2019-10-14
Nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla nauczycieli

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla nauczycieli

                 Dnia 11 października 2019r. w Szkole Podstawowej w Świniarsku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i dyrektorów z terenu gminy Chełmiec. Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Chełmiec pan Bernard Stawiarski oraz pan Radosław Potoczek dyrektor GZE. Uczniowie szkoły zaprezentowali wzruszający program artystyczny. Następnie pan Wójt pogratulował wszystkim nauczycielom, życząc sukcesów oraz wytrwałości w wychowaniu i edukowaniu dzieci i młodzieży.

W drugiej części uroczystości zostały wręczone nauczycielom nagrody Wójta Gminy Chełmiec. Nagrody finansowe za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymało 4 dyrektorów oraz 34 nauczycieli ze szkół gminy Chełmiec. W tej grupie znalazły się dwie nauczycielki naszej szkoły: pani Ewa Pajor-Wojsław oraz pani Irena Szajewska.

Serdecznie gratulujemy naszym polonistkom!