2019-06-18
Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Nagrody Wójta Gminy Chełmiec za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczno-plastyczne i sportowe w roku szkolnym 2018/2019

 

Dnia 18 czerwca 2019 roku w Astro Centrum Chełmiec odbyła się uroczystość wręczenia pieniężnych nagród Wójta Gminy Chełmiec za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczno-plastyczne i sportowe w roku szkolnym 2018/2019 uzdolnionym uczniom ze szkół gminy Chełmiec. Dyplomy odebrało w sumie 103 laureatów, finalistów lub wyróżnionych w małopolskich i ogólnopolskich konkursach z: biologii, matematyki, historii, religii i języka angielskiego, w sporcie z dziedziny: karate, kick-boxingu, piłki nożnej, piłki ręcznej, pływania oraz w zakresie osiągnięć artystycznych i plastycznych ze śpiewu, muzyki, plastyki i poezji.

Nagrody wręczał Wójt Gminy pan Bernard Stawiarski oraz Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec pan Wiesław Szołdrowski. 

W tej licznej grupie uzdolnionej młodzieży znaleźli się również uczniowie naszej szkoły:

Justyna Mróz – laureatka Konkursu z Języka Polskiego Albus, Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego i Ogólnopolskiego Konkursu Galileo z Języka Angielskiego,

Katarzyna Opioła – wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Galileo z Języka Angielskiego, laureatka Konkursu z Języka Polskiego Albus i Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej,

Oliwia Kożuch – laureatka Konkursu z Języka Polskiego Albus,

Krzysztof Sikorski – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej,

Tomasz Sowa – laureat Konkursu z Języka Polskiego Albus i Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej,

Zuzanna Jurczak – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Miłość to nie przygoda. Ma smak całego człowieka”,

Agnieszka Szajewska – zdobywczyni III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej”, II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Barwy Ojczyste”, wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków Grających na Keyboardzie, I miejsca w Gminnym Konkursie Historycznym „11 listopada 1918”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!