2019-11-06
Marsz - "No promil no problem"

Marsz - "No promil no problem"

              Po raz dwunasty odbyła się kampania społeczna Trzeźwa Małopolska „NO PROMIL – NO PROBLEM” organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce. Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

W ramach tej kampanii w dniu 6 listopada 2019r. na terenie gminy Chełmiec zorganizowano marsz poparcia trzeźwości na drogach. Wzięli w nim udział uczniowie 16 szkół gminy.

Również uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w kampanię i uczestniczyli w marszu. Pod opieką nauczycieli, funkcjonariusza sądeckiej policji oraz straży gminnej z samodzielnie wykonanymi transparentami przedstawiającymi ideę kampanii, balonikami oraz w nopromilowych i odblaskowych koszulkach maszerowali z budynku szkoły na pętlę autobusową. Policjant zatrzymywał pojazdy i badał trzeźwość kierowców. Uczniowie wręczali im ulotki i baloniki.

Akcja ta spotkała się z życzliwością kierowców oraz wzbudziła zainteresowanie przechodniów. Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom nie będą jeździć po drogach nietrzeźwi kierowcy. Szkolnym koordynatorem kampanii była pani Irena Szajewska.