2014-06-25
Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii

              Dnia 02.06.2014 roku w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu „Co wiesz o Wielkiej Brytanii”. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klasy V i VI. Konkurs składał się z części pisemnej (test wyboru) i części ustnej.

  I miejsce zajął uczeń klasy VI Jakub Krzyszkowski,

  II miejsce - Alicja Pacholarz (klasa VI),

  III miejsce - Patrycja Kwiatkowska (klasa VI).

Uczniowie Ci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu była pani Elżbieta Kulig.