2020-06-23
Informacja Dyrektora Szkoły

Informacja Dyrektora Szkoły

Drodzy Rodzice/Uczniowie!!!

W tym roku ze względu na warunki bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia COVID-19 nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego. Świadectwa można będzie odebrać od wychowawcy w dniu 26 czerwca br. indywidualnie (może to zrobić rodzic), zachowując zasady: dezynfekowanie dłoni przed wejściem do szkoły, nos i usta zakryte, odległość od innych osób 1,5 m, unikanie gromadzenia się na korytarzach.

Ważne! Odbiór świadectwa ukończenia klasy 8 potwierdza rodzic.

Aby ograniczyć liczbę osób równocześnie przebywających w szkole ustalono następujący harmonogram:

godz. 9.00 – 9.30 uczniowie (lub ich rodzic) z poszczególnych klas mający nr w dzienniku od 1- 12,

od 9.30 – pozostali od nr 13.

Świadectwa będą wydawane również 29 i 30 czerwca w czasie pracy sekretariatu:                             codziennie 8.00 – 14.00 lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą.

W oddziale przedszkolnym nauczyciele będą obecni w czwartek 25 czerwca br. w godz. 9.00 – 11.00. rodzice mogą w tym czasie odebrać dyplomy i rzeczy dzieci.

Zwrot podręczników niezwłocznie.

Książki do oddania powinny być zapakowane w woreczek spisane i podpisane na woreczku.