Fotowydarzenia

Odwiedziny Św. Mikołaja w oddziale przedzkolnym