2019-12-05
Święto Szkoły 5.12.2019r.

Święto Szkoły 5.12.2019r.

                 Dnia 5 grudnia 2019r. w naszej szkole  odbyła się już po raz trzynasty uroczystość na pamiątkę bitwy, którą stoczyli Legioniści z Rosjanami dnia 6 grudnia 1914r. Żołnierzami polskimi dowodził Józefa Piłsudski, od 1989r. patron naszej szkoły. W tym roku Święto Szkoły miało szczególny charakter, bowiem obchodzimy 105. rocznicę Bitwy Marcinkowickiej.

            Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: pan Bernard Stawiarski - Wójt Gminy Chełmiec, pan Artur Boruta –Sekretarz Gminy Chełmiec, pan Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, pani Elżbieta Horowska i pan Józef Konar - Radni Gminy Chełmiec, ks. Tadeusz Celusta - Proboszcz Parafii Marcinkowice, pani Katarzyna Bobak - sołtys wsi Marcinkowice, pani Iwona Sikorska – z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Marcinkowicach, pani Ewa Gizicka -  przewodnicząca Rady Rodziców.

Naszą uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu szkoły. W pierwszej części spotkania odbył się turniej wiedzy. Brały w nim udział 3-osobowe drużyny z klas 4-8. Konkurs sprawdzał wiedzę na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego oraz przebiegu Bitwy Marcinkowickiej. Autorem pytań konkursowych i prowadzącym był pan Robert Cempa. Największą wiedzą wykazała się grupa z klasy 8 w składzie Justyna Mróz, Filip Glaser, Tomasz Sowa. II miejsce zajęli uczniowie z klasy 4 – Milena Pociecha, Kinga Pietrakiewicz i Aleksandra Wójcik, natomiast III miejsce uzyskali uczniowie z klasy 5b – Patrycja Chronowska, Agnieszka Szajewska i Mikołaj Froehlich.

Następnie uczniowie klas młodszych zaprezentowali pieśni legionowe. Widzów szczególnie zachwycił występ najmłodszych uczniów z oddziałów przedszkolnych. Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w konkursie pieśni legionowych. Pierwsze miejsce zdobył zespół z klasy VII za wykonanie pieśni „Ułani, ułani”, II miejsce wyśpiewała klasa 4, a III miejsce – klasa 6. Usłyszeliśmy wiele pieśni bliskich naszym sercom, m.in. „My pierwsza brygada”, „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”. Oprócz pięknego śpiewu pieśni uwagę zwracały stroje, rekwizyty  i biało-czerwone elementy.

W drugiej części spotkania obejrzeliśmy montaż poetycko-muzyczny  pt. „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu uczniów klas 2-8 przygotowany pod kierunkiem pani Celiny Pacholarz i pani Ireny Szajewskiej. Widzowie uczestniczyli w podróży przez 123 lata niewoli aż do momentu odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzruszyły piękne wiersze i pieśni patriotyczne.

Najbardziej oczekiwanym przez uczniów momentem było wręczenie nagród i dyplomów. Z okazji Święta Szkoły zorganizowane były konkursy, w których brała udział bardzo liczna grupa uczniów. Tematem przewodnim była „Bitwa Marcinkowicka 1914”. W sumie złożono 92 prace. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny, bo wykonano aż 53 prace różnorodnymi technikami, w tym 5 prac przestrzennych w formie makiety przedstawiającej pole bitwy przy lesie Pasternik. W konkursie, który polegał na wykonaniu lapbooka wzięło udział 14 uczniów. Na konkurs poetycki złożono 22 wiersze, a na  multimedialny przygotowano 17 prezentacji. Najciekawszą prezentację wykonał Krzysztof Sikorski z klasy 7 i przedstawił ją na zakończenie uroczystości.

Oto  nazwiska nagrodzonych uczniów w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-3 i klasy 4-8).

Konkurs poetycki „Bitwa Marcinkowicka 1914”:

I miejsce –      Zuzanna Czub, Katarzyna Dadaś, Sławomir Jargut

II miejsce -      Patryk Myrlak, Agnieszka Szajewska, Igor Kulak

III miejsce -    Kamila Jargut, Zuzanna Adamczyk

 

Konkurs na najładniejszy lapbook „Bitwa Marcinkowicka 1914”:

I miejsce -       Agnieszka Szajewska

II miejsce -      Magdalena Mróz,  Wiktoria Sarata

III miejsce -    Kamila Jargut

 

Konkurs plastyczny „Bitwa Marcinkowicka 1914”:

I miejsce -       Bartosz Plata,  Klara Pociecha, Klasa 0a, Klasa 0b, Katarzyna Dadaś

II miejsce -      Oliwia Dyda, Milena Pociecha

III miejsce -    Dorota Poręba, Karol Poręba, Sławomir Jargut

Wyróżnienie - Dominik Jabłoński, Krzysztof Jabłoński, Roksana Wilk, Oliwia Janus, Maja Żak

 

Konkurs na pracę przestrzenną „Bitwa Marcinkowicka 1914”:

I miejsce -       Kamila Jargut, Filip Wańczyk,   Karolina Długosz, Maja Chmura

II miejsce -      Kacper Hybel

III miejsce -    Adam Czub

 

Konkurs multimedialny „Bitwa Marcinkowicka 1914”:

I miejsce -       Krzysztof Sikorski

II miejsce -      Jadwiga Wójs

III miejsce -    Klaudiusz Myrlak

Wyróżnienie – Amelia Kalisz

              Na zakończenie spotkania pani dyrektor, Elżbieta Samek,  podziękowała uczniom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości Święta Szkoły. Zwróciła uwagę na to, że ich aktywność jest przejawem szacunku do historii i tradycji naszej miejscowości, które szczególnie musi pielęgnować młode pokolenie. Podziękowała również gościom za przybycie i wspólne z całą społecznością szkolną świętowanie. Wyraziła też wdzięczność nauczycielom, którzy przygotowali uroczystość Święta Szkoły – pani Celinie Pacholarz i panu Robertowi Cempie oraz koordynatorowi – pani Irenie Szajewskiej.