2020-09-17
Rocznica  napaści Związku Radzeckiego na Polskę

Rocznica napaści Związku Radzeckiego na Polskę

 " Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówieę prawdę.

Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg gdybym skłamał"

Jan Bosko


Dnia 17 września przypada 81 rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Uczniowie w bardzo krótkim apelu przekazanym przez radiowezeł, przypomnieli o tragicznych wydarzeniach tego dnia. Rosja bez wypowiedzenia wojny, atakuje Polskę, łamiąc w ten sposób wcześniej podpisany pakt o nieagresji.

Szybko rozpoczęły się masowe zesłania polskiej ludnościkresowej a Syberię. Dlatego właśnie dzień 17 września jest DNIEM SYBIRAKA, a tym apelem chciełiśmy uczcić pamięć osób poległych na odległych stepach Syberii i tych, którzy po trudach podróży powrócili do Polski.

Na koniec w każdej klasie został odsłuchany "Hymn Sybiraków". Apel został przygotowany przez panią Celine Pacholarz.