2019-10-30
Podsumowanie akcji Odblaskowa Szkoła

Podsumowanie akcji Odblaskowa Szkoła

                Od września bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach realizowaliśmy zadania w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”.

W dniu 29.10.2019 roku nastąpiło uroczyste podsumowanie akcji. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście m. in.: poseł Wiesław Janczyk, wójt gminy Chełmiec p. Bernard Stawiarski, ks. proboszcz Tadeusz Celusta,  dyrektor GZE p. Radosław Potoczek, radni p. Józef Konar i p. Tadeusz Lis, sołtys p. Katarzyna Bobak, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu sierżant sztabowy Artur Goliński.

Spotkanie poprzedzone zostało przemarszem całej społeczności szkolnej w kamizelkach odblaskowych na pobliskie skrzyżowanie dróg w szczególnie niebezpiecznym miejscu na drodze. Dzieci niosły hasła promujące noszenie elementów odblaskowych. Nad bezpieczeństwem czuwał sierżant sztabowy Artur Goliński. Zatrzymywanym przez p. Policjanta kierowcom uczniowie klasy VIII wręczali jabłka i karteczki z hasłem: „Kierowco, zwolnij, jedź bezpiecznie”. Akcja spotkała się ze zrozumieniem i sympatią kierujących pojazdami.

Po powrocie wszyscy zebraliśmy się w sali gimnastycznej na podsumowanie działań. Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich zebranych i zaprosiła do obejrzenia montażu słowno-muzycznego w wykonaniu dzieci z klasy II, w którym przypomniały one przepisy ruchu drogowego i zasady kulturalnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

                Po montażu została przedstawiona prezentacja ukazująca działania zrealizowane przez całą społeczność szkolną w czasie trwania akcji. Między innymi były to:

- liczne wycieczki i marsze odblaskowe

- loteria owocowo-odblaskowa

- konkurs plastyczny i wiedzy o bezpieczeństwie

- spotkania z przedstawicielem policji

- „Odblaskowy Dzień Uśmiechu”

- „Dzień Kundelka”

- wykonywanie elementów odblaskowych, pisanie listów, tworzenie rymowanek, piosenek promujących noszenie odblasków

- „Odblaskowe Powitanie Jesieni”

- promowanie noszenia odblasków podczas Biegu Legionisty

Po prezentacji nasi najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego zachęcali wszystkich do noszenia odblasków recytując:

„Kto to taki, kto to taki

odblaskowe przedszkolaki

nową modę propagują

z odblaskami maszerują.”

Swoje rymowanki przedstawili też uczniowie z klasy V, a dziewczynki z klasy VI zaprezentowały napisaną przez siebie piosenkę, wykonaną w raperskim stylu. Ustny akompaniament wykonał Kacper Bobrowski. Piosenka poderwała do tańca najmłodszych widzów i została nagrodzona gromkimi brawami. Po klasie VI młodzież z klasy VII zaprezentowała modę odblaskową, zachęcając wszystkich do noszenia strojów odblaskowych.

Na zakończenie zaproszeni goście otrzymali odblaskowe medale i wręczyli nagrody laureatom konkursów.