Aktualności

2020-06-23
Informacja Dyrektora Szkoły
Informacja Dyrektora Szkoły

  Drodzy Rodzice/Uczniowie!!!

W tym roku ze względu na warunki bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia COVID-19 nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego. Świadectwa można będzie odebrać od wychowawcy w dniu 26 czerwca br. indywidualnie (może to zrobić rodzic), zachowując zasady: dezynfekowanie dłoni przed wejściem do szkoły, nos i usta zakryte, odległość od innych osób 1,5 m, unikanie gromadzenia się na korytarzach.

Ważne! Odbiór świadectwa ukończenia klasy 8 potwierdza rodzic.

Aby ograniczyć liczbę osób równocześnie przebywających w szkole ustalono następujący harmonogram:

godz. 9.00 – 9.30 uczniowie (lub ich rodzic) z poszczególnych klas mający nr w dzienniku od 1- 12,

od 9.30 – pozostali od nr 13.

Świadectwa będą wydawane również 29 i 30 czerwca w czasie pracy sekretariatu:                             codziennie 8.00 – 14.00 lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą.

W oddziale przedszkolnym nauczyciele będą obecni w czwartek 25 czerwca br. w godz. 9.00 – 11.00. rodzice mogą w tym czasie odebrać dyplomy i rzeczy dzieci.

Zwrot podręczników niezwłocznie.

Książki do oddania powinny być zapakowane w woreczek spisane i podpisane na woreczku.

2020-06-08
Góra Grosza
Góra Grosza
 Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za ogromny wkład w ogólnopolską akcję Góra Grosza
2020-06-03
„Kochamy Świętego Jana Pawła II”
„Kochamy Świętego Jana Pawła II”

Wyniki Szkolnego Konkursu „Kochamy Świętego Jana Pawła II”

 Z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II w naszej szkole został zorganizowany konkurs pod hasłem: „Kochamy Świętego Jana Pawła II”. Uczniowie klas 0-8 wykonali prace plastyczne, poetyckie, lapbooki oraz prezentacje multimedialne. Wpłynęły 33 prace. Prace były różnorodne, pomysłowe oraz wymagające dużego zaangażowania i czasu na ich wykonanie.

 Prezentujemy nagrodzonych w poszczególnych kategoriach tematycznych i wiekowych:

Prace plastyczne

Klasa 0-3:

     I miejsce  - Krzysztof Kosecki

II miejsce   - Wiktoria Mróz

           III miejsce   - Oliwia Dyda – kl.1

Wyróżnienie - Julia Budnik – kl.1

                                - Ewa Szkaradek-Wideł – kl.1

                      - Kamila Jargut – kl.3

Klasy 4-8:

I miejsce        - Milena Pociecha – kl.4

                          - Krzysztof Sikorski – kl.7

II miejsce  - Klaudia Plata – kl.5b

III miejsce      - Katarzyna Dadaś – kl.5a

Wyróżnienie     - Kinga Pietrakiewicz – kl.4

                       - Jakub Pietrakiewicz – kl.4

                     - Sławomir Jargut – kl.5a

                 - Roksana Wilk – kl.5b

                           - Agnieszka Szajewska – kl.5b

           - Julia Dyda – kl.6

              - Julia Tobiasz – kl.7

                       - Katarzyna Brzęczek – kl.8

Prace literackie – wiersze:

I miejsce     - Natalia Sikorska – kl.5b

II miejsce   - Karolina Długosz – kl.7

             - Paweł Konar – kl.7

III miejsce    - Klaudia Plata – kl.5b

 Wyróżnienia - Kinga i Jakub Pietrakiewicz – kl.4 

- Julia Tobiasz – kl.7

Prace literacko-plastyczne - lapbooki:

          I miejsce   - Magdalena Mróz – kl.5a

              - Wiktoria Sarata – kl.5

II miejsce  - Maja Żak – kl.5a

    III miejsc  - Mateusz Sowa – kl.5a

Prace multimedialne – prezentacje:

              I miejsce  - Agnieszka Szajewska – kl.5b

                    - Patryk Piekarz – kl.8

II miejsce    - Damian Gawlik – kl.7

     III miejsce    - Aleksandra Wójcik – kl.4

 

Gratulujemy zwycięzcom! Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w dniu rozdania świadectw. Bardzo dziękujemy nauczycielom, którzy dokonali oceny prac konkursowych: pani Dyrektor Elżbiecie Samek, pani Celinie Pacholarz, pani Ewie Pajor-Wojsław. Koordynatorem konkursu była pani Irena Szajewska.
2020-05-25
WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA
WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA
Dyrektor szkoły informuje, że do 28 maja można jeszcze składać wnioski o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia w konkursach wiedzy i turniejach sportowych w roku szkolnym 2019/2020.
Wypełniony i podpisany wniosek (w załączniku) punkt 1, 2 i 5 oraz zaznaczona zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  należy  złożyć w wersji papierowej w szkole do dnia 28 maja 2020. Do wniosku należy załączyć skan dyplomów potwierdzających osiągnięcia.

Załączniki do pobrania:

1. Uchwała Rady Gminy Chełmiec

2. Wniosek

3. Klauzula informacyjna

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Chełmiec (treść poniżej).

Dokumenty można złożyć w szkole od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 13:00.
 
Zasady udzielania nagród
§ 10. O Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który:
a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,
b) wyróżnił się poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I - VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.
§ 11.
1. Wysokość nagród uzależnione będzie od kwoty przyznanych środków budżetowych na dany rok budżetowy oraz ilości złożonych wniosków. Nagrody udzielone mogą być w różnej wysokości biorąc pod uwagę osiągnięcia ucznia.
2. Na podstawie złożonych wniosków Komisja ustali wysokość nagrody do wypłaty.
3. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych, przy równoczesnym spełnieniu warunku określonego w § 1 ust. 3.
§ 12.
1. Ustala się górną granicę wysokości nagrody do kwoty 400 zł na rok kalendarzowy.
2. Wnioski według ustalonego wzoru (jak załącznik nr 2) składa Dyrektor szkoły w terminie do 31 maja roku szkolnego w którym uczeń osiągnął wysokie wyniki w nauce.
3. Wypłata stypendium nastąpi do dnia 31 lipca każdego roku.
4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu o którym mowa w ust. 2, jeżeli nie odbyło się jeszcze posiedzenie Komisji w celu rozdysponowania środków budżetowych, np. w przypadku rozstrzygnięcia konkursów, olimpiad, zawodów po terminie składania wniosków.
§ 13. Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach wnioskować o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla ucznia w innych przypadkach niż określone w § 10, np. finalistów i laureatów innych konkursów/zawodów sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.
Zakończenie
§ 14. Wnioski składają w imieniu ucznia rodzice lub opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

 

Edytowalne wnioski stypendium i nagrody

Klauzula informacyjna

Zmiana-2018-przyjęcie regulaminu

2020-05-25
Ogłoszenie dyrektora szkoły
Ogłoszenie dyrektora szkoły
W związku z decyzją MEN o możliwości organizowania w szkole zajęć wychowania przedszkonego, opiekuńczo-wychowawczych 1-3, konsultacji uczniów z nauczycielami i korzystania z biblioteki szkolnej opracowane zostały Procedury Bezpieczeństwa określające szczegółowe zasady organizacji tych form pracy szkoły i wynikające z nich obowiązki dyrektora szkoły, pracowników, nauczycieli i rodziców. Warunkiem korzystania z w/w form jest oświadczenie rodzica znajdujące się w załącznikach do Procedur. 
Elżbieta Samek - dyrektor szkoły
2020-05-10
„Kochamy Świętego Jana Pawła II”
„Kochamy Świętego Jana Pawła II”

Weź udział w konkursach „Kochamy Świętego Jana Pawła II”

W Roku Świętego Jana Pawła II oraz z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka zapraszamy uczniów klas 0-8 do udziału w konkursach pod hasłem:

„Kochamy Świętego Jana Pawła II”

  1. Konkurs plastyczny – polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką plastyczną, format pracy: A4.
  2. Konkurs poetycki – polega na napisaniu wiersza, w którym autor przedstawi postać Świętego Jana Pawła II, Jego działalność i zasługi.
  3. Konkurs na lapbook – polega na wykonaniu lapbooka, w którym zawarte będą informacje o życiu, działalności i zasługach Papieża Polaka.
  4. Konkurs multimedialny - polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej, w której zawarte będą informacje o życiu, działalności i zasługach Papieża Polaka. Długość prezentacji: do 5 minut.

Ze względu na zdalne nauczanie prosimy wykonać prace w domu i przesyłać na e-maila: marcinkowice.szkola@wp.pl

Na podanego e-maila należy wysłać prezentacje multimedialne, wiersze napisane w programie Word oraz zdjęcia prac plastycznych i lapbooków (co najmniej 5 zdjęć różnych stron lapbooka). Prosimy, aby zdjęcia były dobrej jakości.

Termin przesyłania prac: do końca maja.

Ważne!

Oryginały prac plastycznych, poetyckich i lapbooki prosimy zachować, bo będą potrzebne na wystawę, którą przygotujemy po powrocie do szkoły.

Za udział w konkursach uczestnicy otrzymają oceny z przedmiotów za pracę dodatkową.

Ogłoszenie zwycięzców, wręczenie dyplomów i nagród za najładniejsze i najciekawsze prace nastąpi po powrocie do szkoły.

2020-05-10
Konkursy
Konkursy

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” w formie zdalnej

Ze względu na zdalne nauczanie tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” również będzie miała formę zdalną. XX edycja kampanii przebiegać będzie pod hasłem: „Dorastamy asertywnie”. Szczegóły dotyczące kampanii znajdują się na stronie internetowej ZTU: https://www.trzezwyumysl.pl/

Profilaktyczne lekcje wychowawcze oraz finał kampanii odbędą się po powrocie do szkoły. Natomiast już dzisiaj zapraszamy Was do udziału w konkursach:

1.Wehikuł czasu – konkurs literacko-plastyczny

Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba).

WYSZUKAJ FRAZĘPoczątek formularza

2. Konkurs krzyżówkowy - Wysil główkę i rozwiąż krzyżówkę.

Link do pobrania i wydrukowania krzyżówki: https://www.trzezwyumysl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Konkurs-krzyz%C3%B3wkowy.pdf

3. Konkurs Sport to zdrowie - pocztówka dla przyjaciela”

Na pustej stronie należy zaprojektować pocztówkę i napisać, dlaczego warto uprawiać sport.Link do pobrania i wydrukowania pocztówki: https://www.trzezwyumysl.pl/wp-content/uploads/2019/12/pocztowka_DIY.pdf

4. Konkursu TYMEK I TOLA NA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻCE

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu zdjęcia lub kolażu zdjęć, na którym uczestnicy konkursu zobrazują, w jaki sposób Tymek i Tola dbają o ekologię. Tymek i Tola to papierowe postaci typu „origami”. Sylwetki Tymka i Toli należy wydrukować i złożyć według załączonej instrukcji, tak aby powstały tekturowe wersje przedstawiające postacie Tymka i Toli, które muszą zostać wykorzystane w pracy konkursowej.

Link po pobrania i wydrukowania postaci Tymka i Toli: https://www.trzezwyumysl.pl/wp-content/uploads/2019/12/tymek_i_tola.pdfZdjęcia prac konkursowych należy przysyłać na e-maila: marcinkowice.szkola@wp.plTermin składania prac: koniec czerwca 2020r.

Zdjęcia prac powinny być dobrej jakości. Oryginały prac należy zachować.Dodatkowych informacji dotyczących kampanii i konkursów udziela pani Irena Szajewska.

 

Zapraszamy do udziału w konkursach!

 

2020-04-15
Wielkanocne zwyczaje i tradycje w moim domu
Wielkanocne zwyczaje i tradycje w moim domu

            „Wielkanocne zwyczaje i tradycje w moim domu”  to temat prac plastyczno-literackich, które wykonali  uczniowie klasy 5a i 6 w ramach zdalnej lekcji języka polskiego. Na swoich plakatach zaprezentowali w ciekawej formie wielkanocne tradycje i zwyczaje kultywowane w ich domach. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć.

2020-04-09
Życzenia Świąteczne
Życzenia Świąteczne

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!

Życzy Dyrektor Szkoły Podstawowej wraz z Gronem Pedagogicznym!

2020-04-03
Przyjęcia do przedszkola
Przyjęcia do przedszkola
Ze względu na ograniczenia umieszczamy listę dzieci przyjętych do przedszkola. Lista znajduje się w  zakładce szkoła/dokumenty/rekrutacja.
Wybierz stronę: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »